Vi har uppdaterat vår webbmail så att den nu är modernare och snabbare. Alla dina mail och kontakter har flyttats med så du kan logga in och sedan använda den direkt. Har du några funderingar är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst.